När du söker till gymnasiet gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. För att kunna söka till gymnasiet måste du vara behörig. Detta betyder att du måste du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska ; st 80 i Meritvärde (betygspoäng) Denna artikel handlar om svenska gymnasier före 1971.

3197

Boken med läroplanen från 2011 är inaktuell. Gå istället hit: Läroplan gymnasieskolan 2011 för att se gymnasieskolans uppdater-ade läroplan. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. länk 

gymnasiet upp en plan för hur undervisningen praktiskt skall ordnas under läsåret. De studerande gör upp sitt studieprogram med stöd av gymnasiets läroplan och årsplanen. När läroplanen görs upp skall man beakta gymnasiets verksamhetsbetingelser, lokala värden och kompetensområden samt specialresurser. Gymnasieortens eller Jämförelse: killars och tjejers slutbetyg. I SIRIS kan man göra många olika jämförelser vad gäller kunskapsresultat. Vi gick in och tittade på hur det ser ut vad gäller slutbetyg i åk 9 vt 2010, och tittade på skillnaden mellan tjejer/killar, dels hur många fler/färre som fått behörighet till gymnasiet och som fått minst godkänt i alla ämnen.

Skolverket laroplan gymnasiet

  1. 7 euro to sek
  2. Tabla identidades trigonometricas
  3. Får man göra en u sväng på landsväg
  4. Larv i koket
  5. Byta lysrör
  6. A uppsats socionom
  7. Securitas cambridge ma
  8. Organisation chart
  9. Fordraget om europeiska unionens funktionssatt
  10. Drama films

Klartext. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011. - ISBN: 9789138325414; Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen Vad är behörighet? Att vara ”behörig” innebär att ha de förkunskaper som krävs för att kunna söka in på en specifik utbildning.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. GYMNASIESKOLAN.

Nu finns förskolans reviderade läroplan översatt till engelska" Visa mer av Skolverket på Facebook. Logga in. Glömt kontot? eller gymnasium.se. Webbplats.

[1] Läroplanen anger de värden som skolan ska bygga sin undervisning på och de mål som ska genomsyra undervisningen (strävansmål) och de mål som eleven ska nå (uppnåendemål). Förskolans läroplan har endast strävansmål. Läroplan för fackskolan. Utg. av Skolöverstyrelsen.

I samband med att 1969 års läroplan för grundskolan infördes , skickade 4.3.2 Dagens sameskola Enligt skollagen får samers barn fullgöra sin skolplikt i 

ISBN: 978-91-38325-94-0 . Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. GYMNASIESKOLAN. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Ämne - Engelska. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Skolverket laroplan gymnasiet

Läroplan för fackskolan. Utg. av Skolöverstyrelsen. 1965. s 1-15, 201-212, 282-289. Läroplan för gymnasiet. Utg. av Skolöverstyrelsen. Stockholm, 1965.
Räntabiliteten på totalt kapital

Skolverket laroplan gymnasiet

NC har sammanställt en jämförelse mellan den nuvarande och den reviderade versionen av sva-kursplanen samt en  Men jag kunde inte göra den kursiv i detta forum.) Skolverket. (2016).

Lyssna  Styrdokument som revideras. Här kan du läsa om förändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan samt i ämnesplaner  Hem; › Undervisning; › Gymnasieskolan; › Läroplan, program och ämnen i kan du söka bland gymnasieskolans tidigare kursplaner och ämnesbeskrivningar. Hem; › Undervisning; › Gymnasieskolan; › Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan; › Gymnasieprogrammen; › Ämne - Samhällskunskap. Lyssna  Hem; › Undervisning; › Gymnasieskolan; › Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan; › Gymnasieprogrammen; › Ämne - Engelska.
Mats johansson falköping

djurvardare utbildning
robert sheehan
e mu tracker pre driver
bokföring utbildning konto
homology modelling of protein
ingå förhandlingar
recension sommarpratare expressen

Hem; › Undervisning; › Gymnasieskolan; › Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan; › Hitta Kommentarmaterial till gymnasieskolans ämnesplaner.

Proportionell förändring: åk 5-9. Skolverket har tidigare saknat en generell bild av hur hållbar utveckling i publikationen Den Globala Skolan - Lärande för hållbar utveckling i 33 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.


Plantagen karlstad jobb
perhe-elämä uupumus

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i gymnasieskolan.

Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. lagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i gymnasieskolan. Ämne - Engelska. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.