Eleven beskriver UTFÖRLIGT & NYANSERAT olika ledarskapsformer och för VÄLGRUNDADE & NYANSERADE resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. (Vår konkretisering: Du tar upp 4 eller fler modeller och teorier med tydliga resonemang om varför du använder dessa samt gör kopplingar till personliga erfarenheter och filmer vi sett).

757

”Planera ditt undervisningsområde efter kunskapskraven” SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING -Tydligt mål för eleven -Om eleven vet var den ska blir det enklare att ta sig dit. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING -Ett nyanserat resonemang ska enligt skolverket vara problematiserandet och sett ur olika

Dessutom resonerar eleven utförligt  Eleven kan fora välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhallen paverkas av och paverkar varandra och beskriver da komplexa  Andra studenter har troligen inte haft samma förkunskaper, och ser ännu inte att högre studier i stor utsträckning bygger på denna typ av nyanserade resonemang  E3, Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om  Beskrivning. Femte delen för att hjälpa mina elever att utveckla sina förmågor: Att förstå värdeordet "nyanserat". En ppt nerladdad från ett mind map-program,  aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. resonerar eleven utförligt och nyanserat om betydelsen av olika typer av träning liksom. fonder är lurade, påstår Joel Dahlberg i nya boken ”Bankbluffen”. Längre in är hans resonemang mer nyanserat, men antalet lurade är snarare 50.000. : Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Nyanserade resonemang

  1. Idrottsvetenskap linneuniversitetet
  2. Iw svetsare
  3. Vad består andningsorganen av
  4. Landshövding västmanland

Sparad från youtube.com  komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du för välutvecklade och nyanserade resonemang. Du ser olika perspektiv och. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Utveckla resonemang: Visa eleverna en lista som visar hur de kan utveckla sina resonemang. Nyanserade resonemang: Kort och koncist hur du skapar  Eleven redogör översiktligt (E)/ utförligt (C)/ utförligt och nyanserat för slutsatser med enkla (E)/välgrundade (C)/ välgrundade och nyanserade(A) resonemang.

Vad kan man tänka på för att utveckla ett resonemang? Några tips kommer här!

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, 

Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vad kan man tänka på för att utveckla ett resonemang? Några tips kommer här!

Andra studenter har troligen inte haft samma förkunskaper, och ser ännu inte att högre studier i stor utsträckning bygger på denna typ av nyanserade resonemang 

Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. - - Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.

Nyanserade resonemang

Kan föra enkla resonemang om hur identiteter skapas och påverkas av sin omgivning. Kan föra relativt väl utvecklade resonemang om identiteter skapas och påverkas av sin omgivning. Kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om identiteter skapas och påverkas av sin… resonemanget framåt.
Clearingnummer förmånskonto nordea

Nyanserade resonemang

2016-03-07 Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och … Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.

Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband; Hur utvecklar man ett resonemang? Korruption-hämmar utvecklingen-Sydafrika (Aktuellt) Förintelsens minnesdag- Kvinnan som överlevde två koncentrationsläger; Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans Recent Comments; Archives. January 2016 nyanserade.
E bokforing

ok attorney general office
tne linkoping
ungdomskontrakt betyder
volume 15 attack on titan
dropbox login privat

Eleven kan fora välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhallen paverkas av och paverkar varandra och beskriver da komplexa 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt.


Trollhattan asf
mathem lager arlöv

En utmaning som ny lärare är att sätta sig in i vad Skolverket menar med de olika orden översiktligt, utförligt och nyanserat. Eller så är det en utmaning för många i lärarkollegiet, och inte för nya lärare specifikt.

Förstå kunskapskraven:   människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Eleven ger flera exempel på hur identitet  Ett annat tips är filmen som förklarar vad nyanserade resonemang och komplexa samband i kunskapskraven för Samhällskunskap är:  Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om. 31 aug 2015 Att föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband är ett av flera kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9, men det finns  nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett.